Groepenkast-Voordeel.NL

Een kwaliteits-groepenkast vakkundig geïnstalleerd voor een vaste lage prijs

Waarom?  Uitbreiden of vervangen?  Zelf doen?  Uitbesteden?  Aan welk bedrijf?

Waarom een nieuwe groepenkast?

Vaak maakt een nieuwe groepenkast onderdeel uit van een renovatie of verbouwing. Bij plaatsing van een nieuwe keuken moet bijvoorbeeld bijna altijd de groepenkast worden uitgebreid. Dit omdat 'zware' elektrische apparaten, met een aansluitwaarde van 2KW of meer, waaronder een vaatwasser en een oven, moeten worden aangesloten op een aparte groep. Bij aanpassing van de groepenkast dient, conform de NEN 1010-norm, de gehele groepenkast aan de hedendaagse normen te voldoen. Wanneer uw groepenkast niet is uitgerust met een hoofdschakelaar en/of (voldoende) aardlekschakelaars, is vervangen doorgaans voordeliger dan aanpassen.

Echter, als uw groepenkast al wat ouder is, is het ook als u geen verbouwplannen hebt verstandig uw groepenkast te laten controleren door een Erkend Elektrotechnisch Installateur. De belangrijkste redenen:

Veiligheid

Toepassing van aardlekschakelaars op alle groepen is verplicht sinds september 2005. En dit is niet voor niets. Een aardlekschakelaar beschermt u tegen elektrocutie en brand als gevolg van lekstromen. In installaties van voor september 2005 is meestal slechts een gedeelte van de groepen beveiligd door een aardlekschakelaar. Dateert uw groepenkast van voor 1975, dan is vaak zelfs helemaal geen aardlekschakelaar aanwezig. Ook werden in het verleden typen aardlekschakelaars toegepast die nu niet meer zijn toegestaan (>30 mA en type AC). Aardlekschakelaars van het laatst genoemde type bieden onvoldoende bescherming in combinatie met veel moderne elektronische apparatuur.

Als uw groepenkast dateert van voor 1 september 2005, dan is het daarom verstandig deze te laten controleren en eventueel vervangen.

Uitbreiding vermogen

Tegenwoordig gebruiken we meer en zwaardere elektrische apparaten dan vroeger. Groepenkasten uit de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw zijn hierop niet berekend. Een gedateerde groepenkast met te weinig groepen kan ervoor zorgen dat u regelmatig last hebt van defecte zekeringen. Door uw groepenkast te vervangen door een groepenkast met meer groepen behoort dit ongemak tot het verleden.

Verhoogd comfort

Oude groepenkasten zijn uitgerust met smeltzekeringen ('stoppen'). Na overbelasting of kortsluiting dient een defecte zekering vervangen te worden door een nieuw exemplaar. Moderne groepenkasten zijn uitgerust met automaten. Een afgeschakelde groep schakelt u weer in met een handeling die vergelijkbaar is met het bedienen van een lichtschakelaar. Een stuk gemakkelijker.

Tot slot

Vernieuwing van de groepenkast vormt tevens een waardevaste investering in uw woning.  De staat van onderhoud van de elektrische installatie krijgt immers hierdoor een heel andere aanblik.


Waarom een Erkend Elektrotechnisch Installateur?

Het vervangen van de groepenkast is geen doe-het-zelf klusje. Het is specialistenwerk. Ook het inschakelen van een aannemers- of klussenbedrijf zonder elektrotechnische erkenning van Sterkin of KvINL is ten zeerste af te raden. Schakel altijd een Erkend Elektrotechnisch Installateur in. Dit vanwege:

Zegelrecht

Het werken aan (laat staan: vervangen van) een onder elektrische spanning staande groepenkast is levensgevaarlijk. Om veilig aan de groepenkast te kunnen werken dient deze te worden ontkoppeld van het elektriciteitsnet. Hiertoe dient de verzegelde aansluitkast van de netbeheerder te worden geopend. Uitsluitend Erkend Elektrotechnisch Installateurs beschikken over zegelrecht, hetgeen hen dit toestaat. Na voltooiing van de werkzaamheden voorzien zij de aansluitkast van een nieuw zegel.

Als woningeigenaar bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een legitiem zegel op de aansluitkast van de netbeheerder. Bij het ontbreken hiervan kan de netbeheerder u een boete opleggen. In geval van calamiteiten leidt het ook niet zelden tot problemen met de verzekering. Pas dus op voor de vele bedrijven die ten onrechte het predikaat "Erkend Elektrotechnisch Installateur" voeren, waardoor zij niet in staat zijn de aansluitkast van de netbeheerder van een nieuw zegel te voorzien.

Geldigheid brandverzekering

De voorschriften voor aanleg van elektrische installaties in Nederland is vastgelegd in de NEN 1010-norm. Dat uw elektrische installatie aan deze norm voldoet is vrijwel altijd een voorwaarde voor de geldigheid van uw brandverzekering. Erkend Elektrotechnisch Installateurs beschikken over de NEN 1010-norm en kennen de inhoud. Door werkzaamheden aan de elektrische installatie, en zeker aan de groepenkast, te laten uitvoeren door een Erkend Elektrotechnisch Installateur weet u dat u goed zit.

Vakkennis

Door de verbindingen in de groepenkast gaan veel hogere elektrische stromen dan door de leidingen die door de woning lopen. Te dunne of ondeugdelijke elektrische verbindingen behoren tot de meest voorkomende oorzaken van brand. Erkend Elektrotechnisch Installateurs beschikken over de benodigde vakkennis en het gereedschap om de juiste materialen te selecteren en deze op de juiste wijze te monteren. Bovendien is vakkennis noodzakelijk om te beoordelen welke metingen noodzakelijk zijn om de veiligheid van uw installatie te borgen.

Meetapparatuur

De automaten en aardlekschakelaars in uw groepenkast moeten u beschermen tegen de gevolgen van kortsluiting, overbelasting en lekstromen. Echter, deze beveiligingen kunnen hun werk alleen goed doen bij voldoende lage circuitimpedantie en aardweerstand. Bij installatie van een groepenkast moeten deze daarom gemeten worden. Met een eenvoudige spanningszoeker of multimeter, zoals de meeste klusbedrijven wel hebben, is dit niet mogelijk. Erkend Elektrotechnisch Installateurs beschikken altijd over de hiertoe noodzakelijke, specialistische, meetapparatuur. Niet-erkende bedrijven beschikken hierover zelden tot nooit. Noodzakelijke veiligheidsmetingen blijven dan ook gewoonweg achterwege. Uw installatie functioneert dan ogenschijnlijk misschien wel uitstekend, maar u wordt mogelijk blootgesteld aan onzichtbare risico's omdat het correct functioneren van genoemde beveiligingen niet door metingen is vastgesteld.


Hoe herken ik een Erkend Elektrotechnisch Installateur?

In Nederland zijn er twee instanties die een erkenning kunnen verlenen: Sterkin en KvINL. Beide instanties hanteren hiertoe vrijwel identieke, strenge, eisen op het vlak van vakopleiding, (meet-)gereedschap en documentatie. Een erkenning, verleend door een van de twee, is daarom voldoende. Zowel Sterkin als KvINL publiceren op hun website een lijst van door hen erkende elektrotechnisch installateurs. Zo kunt u controleren of u daadwerkelijk met een Erkend Elektrotechnisch Installateur te maken hebt. Ons bedrijf kunt u hier vinden: www.echteinstallateur.nl/zoek-een-sterkin-erkende-installateur/3542-Elektrotechnisch.